studio bo

  • interior
  • design

Услуги

Създаването на качествен интериор се състои от няколко етапа, обвързани в строга последователност:

Заснемане и оразмеряване

Заснемането и оразмеряването включват посещение на обекта, вземане на точните реални размери на съществуващите пространства и уточняване на детайли по поръчката.

Идеен проект

Идеен проект, съпътстван с цялостната техническа документация и визуализция – изготвя се обща концепция за интериора, проектиране и планировка на пространствата, трасиране на ВиК и ел. инсталации, цветови решения, избор или проектиране на мебели, осветление, декоративни елементи, предоставяне на чертежи и мостри на цветове и материали.

Изпълнение и изработка

Изпълнение и изработка – строително–ремонтни дейности, ВиК и ел. инсталации, производство, доставка и монтаж на мебели, консултация при избора на материали, мебели, осветление, подови настилки, текстил, техника, аксеоари.

Авторски надзор

Авторски надзор – координиране с фирмите-подизпълнители, контрол на качеството на изпълнение, корекции при възникнали неточности, ежедневен контакт с възложителя.